یادداشت 58- درود بر تو ای مهندس واقعی

*

انشاء الله با انتخاب درست مردم، این مهندس واقعی و مرد وطن پرست و یاران و همراهانش فرصت خدمتگزاری به مردم را داشته باشند.

خداوند، حافظ و نگهدارت باد ای مرد بزرگ ایران زمین

برخی یادگارهای ماندگار و خارق العاده حاصل از نبوغ و خلاقیت و جسارت و مدیریت مدرن این مرد بزرگ برای شهر تهران:

*

قالیباف:

بدانید که آینده روشن و امیدآفرین است به شرط آن که بتوانیم این تفکر غرب‌گرا و لیبرالیستی و خسته و بسته و نشسته را از اداره کشور دور کنیم تا بی‌تدبیری و ناامیدی را پایان بدهیم و تلاش و کار و امید را به همت جوانان عزیز برای ملت به ارمغان آوریم.

لینک مصاحبه