پاورپوینتهای جدید درس هیدرواستاتیک- مونسان

*

قبلا پاورپوینتهایی از درس هیدرواستاتیک (مقطع لیسانس) بارگذاری شده بود. برای تهیه فیلمهای آموزشی، این پاورپوینتها تکمیل شدند که نسخه کامل شده آنها در ذیل موجود است. امید است مفید واقع شود.

*

http://kashti.ir/files/FOR%20TEACHING/hydrostatics powerpoints.rar