کتب چاپ شده جدید

Body: 

مکانیک سیالات - محمد سعید سیف

 

امواج دریا - محمد سعید سیف

 

 

 

فرهنگ مصور تخصصی دریایی

محمدرضا عرب یارمحمدی، پویا مولانا، عبداله سکاکی

 

اصول طراحی کشتی های مسافربری تفریحی - مهندس محمد حسین تورانی

 

معماری شناورهای چند بدنه

دکتر محمدرضا عرب یارمحمدی، عبداله سکاکی، پویا مولانا

 

 

 

 

 

فيلم هاي آموزشي

پنج درس از دروس رشته مهندسي معماري کشتي به صورت 110 ساعت فيلم­ آموزشي تهيه شده و بر روي سايت قرار گرفته است. دانشجويان و مهندسان مي­توانند از اين فيلم­ها به مثابه کلاس خصوصي رايگان استفاده کرده و در صورت نياز با مشاهده چند باره مباحث علمي، به يادگيري کامل آنها نائل آيند. مشخصات اين فيلم­ها از قرار زير است:

  1. درس هيدرواستاتيک (3واحدي)- 1320 دقيقه (22 ساعت)
  2. درس هیدرودینامیک (3 واحدی)- 1906 دقیقه (32 ساعت)
  3. درس طراحي کشتي هاي ويژه (3 واحدي)- 1670 دقيقه (28 ساعت)
  4. درس طراحي با استانداردهاي دريايي (2واحدي)- 590 دقيقه (10 ساعت)
  5. درس تکنولوژي کشتي (2 واحدي) – 1150 دقيقه (19 ساعت)