فایل های تدریس هیدرودینامیک

هیدرودینامیک

0-first 1.19MB

1- concepts in fluid mechanics 6.58MB
2-Resistance Classification 3.13MB 3-friction and pressure resistance 2.37MB
4-1-wave making system-subsurface wave-shallow water wave 14.91MB 4-2-wave making effects on L estimation 1.91MB
4-3-wave making -height 2.93MB 5-shallow water-sea wave res-beaufort 2.19MB
6-2-efficiency-wake-thrust reduction 2.35MB 7- Model test rules-Marine Laboratories 12.15MB
8-Holtrop method 1.61MB 9-Holenbach Method 1.37MB
10- submarine resistance & propulsion 6.81MB 11-hull line design-NEW 6.83MB
12-1-history & kinds of propulsion 15.45MB 12-2-propeller geometry 5.53MB
12-3-propeller design theories 4.46MB 12-4-propeller B-Series-cavitations 14.75MB
12-5-ABS & GL propeller Design 2.84MB 12-6-Prop.performance devices 1.34MB
13-Rudder-New 2.46MB 14-Squat 1.05MB
15-Intraction 684.50kB  

دانلود تمامی فایل ها در یک فایل زیپ 89.12 مگابایت

فيلم هاي آموزشي

پنج درس از دروس رشته مهندسي معماري کشتي به صورت 110 ساعت فيلم­ آموزشي تهيه شده و بر روي سايت قرار گرفته است. دانشجويان و مهندسان مي­توانند از اين فيلم­ها به مثابه کلاس خصوصي رايگان استفاده کرده و در صورت نياز با مشاهده چند باره مباحث علمي، به يادگيري کامل آنها نائل آيند. مشخصات اين فيلم­ها از قرار زير است:

  1. درس هيدرواستاتيک (3واحدي)- 1320 دقيقه (22 ساعت)
  2. درس هیدرودینامیک (3 واحدی)- 1906 دقیقه (32 ساعت)
  3. درس طراحي کشتي هاي ويژه (3 واحدي)- 1670 دقيقه (28 ساعت)
  4. درس طراحي با استانداردهاي دريايي (2واحدي)- 590 دقيقه (10 ساعت)
  5. درس تکنولوژي کشتي (2 واحدي) – 1150 دقيقه (19 ساعت)