39- فیلم : طراحی کشتی با کامپیوتر

 

 حجم فیلم  111 مگابایت

این مجموعه به مدت 17 ساعت در قالب 39 فیلم مجزا برای درس "طراحی کشتی با کامپیوتر" تهیه شده و شامل آموزش کار با 15 نرم افزار عمومی مهندسی و تخصصی رشته مهندسی معماری دریایی (کشتی سازی) می باشد. 

در هر فیلم، نرم افزار مربوطه نیز بارگذاری شده است

 

مبحث این قسمت: جمع بندی و مرور درس طراحی کشتی با کامپیوتر

 

 جدول کل مباحث ارائه شده و لیست فازهای پروژه در درس طراحی کشتی با کامپیوتر 

 

فيلم هاي آموزشي

پنج درس از دروس رشته مهندسي معماري کشتي به صورت 110 ساعت فيلم­ آموزشي تهيه شده و بر روي سايت قرار گرفته است. دانشجويان و مهندسان مي­توانند از اين فيلم­ها به مثابه کلاس خصوصي رايگان استفاده کرده و در صورت نياز با مشاهده چند باره مباحث علمي، به يادگيري کامل آنها نائل آيند. مشخصات اين فيلم­ها از قرار زير است:

  1. درس هيدرواستاتيک (3واحدي)- 1320 دقيقه (22 ساعت)
  2. درس هیدرودینامیک (3 واحدی)- 1906 دقیقه (32 ساعت)
  3. درس طراحي کشتي هاي ويژه (3 واحدي)- 1670 دقيقه (28 ساعت)
  4. درس طراحي با استانداردهاي دريايي (2واحدي)- 590 دقيقه (10 ساعت)
  5. درس تکنولوژي کشتي (2 واحدي) – 1150 دقيقه (19 ساعت)