فیلم- معنی واقعی رصد علم و فناوری

 حجم فیلم  110 مگابایت 

در این فیلم به مدت 67 دقیقه به الزامات و راهکارهای واقعی و غیرشعاری رصد علم وفناوری پرداخته شده و ارتباط آن با رسوب دانش و ترجمه منابع علمی از زبان های دیگر به زبان فارسی تحلیل میشود. مهمترین رکن رصد علم وفناوری و رسوب دانش، ترجمه متون فنی به زبان فارسی و انتشار آن در سطح جامعه است به گونه ای که دانش رصد شده در سطح دانشگاه ها و پژوهشکده های ایران رسوب کرده و بومی شود.

فيلم هاي آموزشي

پنج درس از دروس رشته مهندسي معماري کشتي به صورت 110 ساعت فيلم­ آموزشي تهيه شده و بر روي سايت قرار گرفته است. دانشجويان و مهندسان مي­توانند از اين فيلم­ها به مثابه کلاس خصوصي رايگان استفاده کرده و در صورت نياز با مشاهده چند باره مباحث علمي، به يادگيري کامل آنها نائل آيند. مشخصات اين فيلم­ها از قرار زير است:

  1. درس هيدرواستاتيک (3واحدي)- 1320 دقيقه (22 ساعت)
  2. درس هیدرودینامیک (3 واحدی)- 1906 دقیقه (32 ساعت)
  3. درس طراحي کشتي هاي ويژه (3 واحدي)- 1670 دقيقه (28 ساعت)
  4. درس طراحي با استانداردهاي دريايي (2واحدي)- 590 دقيقه (10 ساعت)
  5. درس تکنولوژي کشتي (2 واحدي) – 1150 دقيقه (19 ساعت)