تاریخچه فناوری زیردریایی های آلمانی

آشنایی با زیردریایی های نظامی

فصل سوم فصل دوم فصل اول
فصل ششم فصل پنجم فصل چهارم
فصل نهم فصل هشتم فصل هفتم
فصل دوازدهم فصل یازدهم فصل دهم
پیشگفتار چکیده ضمائم
  جداول ضمیمه2

توجه: برای مشاهده ی فایل های با پسوند داک بایستی حتما فونت های لازم بر روی رایانه ی شما نصب شده باشد.

فيلم هاي آموزشي

پنج درس از دروس رشته مهندسي معماري کشتي به صورت 110 ساعت فيلم­ آموزشي تهيه شده و بر روي سايت قرار گرفته است. دانشجويان و مهندسان مي­توانند از اين فيلم­ها به مثابه کلاس خصوصي رايگان استفاده کرده و در صورت نياز با مشاهده چند باره مباحث علمي، به يادگيري کامل آنها نائل آيند. مشخصات اين فيلم­ها از قرار زير است:

  1. درس هيدرواستاتيک (3واحدي)- 1320 دقيقه (22 ساعت)
  2. درس هیدرودینامیک (3 واحدی)- 1906 دقیقه (32 ساعت)
  3. درس طراحي کشتي هاي ويژه (3 واحدي)- 1670 دقيقه (28 ساعت)
  4. درس طراحي با استانداردهاي دريايي (2واحدي)- 590 دقيقه (10 ساعت)
  5. درس تکنولوژي کشتي (2 واحدي) – 1150 دقيقه (19 ساعت)