دعوت به همکاری علمی

*

دوستانی که علاقه مند به همکاری جهت تولید مستندات علمی (مقاله ژورنال، ترجمه کتاب و فیلم آموزشی) در زمینه هیدرودینامیک (مقاومت، دریامانی و تحلیل حرکات در امواج، مانور) هستند با ایمیل بنده (m.moonesun@gmail.com) مکاتبه نمایند. توجه شود که فعالیت مالی و اقتصادی مد نظر نبوده و صرفا یک فعالیت خودجوش علمی مد نظر است. افراد متعددی هستند که بنیه علمی قوی ای دارند ولی انگیزه، سوژه و برنامه مدونی برای کارهای علمی ندارند. یا اینکه در مدت تحصیل، فرصت کافی برای این کار نداشته اند و بعد از فارغ التحصیلی نیز به اساتید و دانشگاه دسترسی ندارند. یا اینکه راه و روش تبدیل کردن داشته های علمی خود به مستندات علمی منتشر شده را بلد نیستند. بنده تلاش دارم از انرژی و توان اینگونه افراد استفاده کنم. اینگونه متقاضیان معمولا به دنبال پر کردن رزومه علمی خود جهت تحصیل یا کسب فرصت شغلی در داخل یا خارج از کشور یا عضویت در هیات علمی دانشگاهها یا ارتقاء هستند.

*

شرایط همکاری:

1- فرد متقاضی نباید دانشجو باشد و وابستگی تحصیلی به دانشگاه یا اساتید نداشته باشد (برای پروژه های ارشد معمولا تداخل با نظرات استاد راهنما پیش می آید لذا از آن پرهیز می شود. فعالیت متقاضی باید بطور کامل تحت کنترل بنده بوده و مطابق نظر بنده انجام شود).

2- فرد متقاضی باید حداقل 3 ساعت در روز وقت خالی داشته باشد و فعالیتهایی که به ایشان سپرده میشود را در موعد مقرر انجام دهد.

3- متقاضی تهیه مقاله باید آشنا به مباحث هیدرودینامیکی بوده و حداقل برای کار با یکی از نرم افزارهای CFD مهارت کافی داشته باشد. منابع تکمیلی را بنده بر حسب موضوع در اختیار متقاضی قرار میدهم.

4- متقاضی ترجمه کتاب باید از مهارت کافی در ترجمه متون فنی و اصطلاحات تخصصی برخوردار باشد.

5- تعیین موضوع فعالیت وتضمین کارایی و نو بودن آن بر عهده اینجانب است. تشریح مراحل و اجزای کار، برنامه زمان بندی، تبیین دورنمای کار و نحوه اجرا، معرفی منابع موجود و راهنمایی های اولیه، تکمیل و ویرایش مستندات علمی، تعیین مجله (برای مقالات) و انتشاراتی (برای چاپ کتاب) توسط اینجانب انجام میگردد.

6- اگر متقاضی، موضوع خاصی را مد نظر دارد یا حوزه علاقه مندی خاصی دارد میتواند معرفی کند تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.

7- پس از مذاکرات اولیه، یک موضوع ساده معرفی میشود تا قابلیت علمی و نرم افزاری متقاضی بررسی شود و در صورت مناسب بودن شرایط اولیه، یک قرار ملاقات حضوری گذاشته شده و کار پژوهشی مد نظر آغاز میگردد.