بیست و یکمین همایش و نمایشگاه بین المللی صنایع دریایی و دریانوردی

*

مهلت ارسال مقالات تا 25 آبان ماه

*

از پژوهشگران محترم تقاضا می شود تا تمامی موارد زیر را در نگارش مقاله خود مد نظر قرار داده و فایل مقاله را بطور صحیح و کامل از طریق همین سایت برای بررسی ارسال نمایند.
در صورتی که نکات زیر در مقاله لحاظ نگردیده باشد مقاله بصورت
 تکمیل نشده در آمده و تا تصحیح کامل نکات فوق مقاله برای انجام داوری ارسال نمی‌گردد.

۱- مقالات بایستی در قالب معرفی شده در سایت همایش آماده و از طریق سایت ارسال گردد. 

۲- برای تهیه مقاله خود از قالب نگارش ارائه شده که در زیر لینک آن قرار داده شده است استفاده کنید.

۳- محدودیت تعداد صفحات را رعایت نمائید.

۴- محدودیت تعداد کلمات چکیده را رعایت نمائید.

۵- در شماره گذاری شکل ها و جداول دقت نمائید.

۶- از قرار دادن شکل ها با زیرنویس های مجزا در کنار یکدیگر خودداری نمائید.

۷- از قرار دادن شکل در چکیده مقاله خودداری نمائید.

۸- همراه با فایل اصلی مقالات، فایل بدون نام نویسندگان را نیز به فرمت PDF تهیه و ارسال نموده و از قرار دادن نام و مشخصات نویسندگان در فایل PDF خودداری نمائید.

۹- محدویت تعداد کلمات چکیده مقاله را حتما رعایت نمائید.

۱۰- نویسندگان مقالات فارسی میتوانند چکیده مقاله خود را نیز به انگلیسی در قالب فرمت مشخص کنفرانس تهیه نموده و در صورت تایید داوران در دفترچه چکیده مقالات کنفرانس به چاپ خواهد رسید.

۱۱-  مسئولیت صحت اسامی نویسندگان و مشخصات آنها با نویسنده مسئول می باشد.

 ۱۲- پس از پذیرش مقاله اسامی نویسندگان و ترتیب آنها به هیچ وجه قابل تغییر نمی‌باشد.

۱۳- محدودیتی برای تعداد مقالات هر نویسنده وجود ندارد.

** لطفا هرگونه مشکل در خصوص ارسال یا ویرایش مقالات و یا هرگونه درخواستی را تنها با ارسال پیام از طریق ارسال ایمیل به آدرس pr@iame.ir عنوان نمایید.