تهیه DVD فیلمهای آموزشی

برای تهیه 17 عدد DVD مربوط به 250 ساعت فیلم آموزشی از 9 درس از رشته مهندسی دریایی بصورت یکجا یا بصورت مجزا میتوانید از طریق لینکهای زیر اقدام کنید (به هنگام استفاده از لینکها، فیلترشکن خود را خاموش کنید). دانلود این 250 ساعت فیلم با حجم حدود 80 گیگابایت مستلزم صرف هزینه اینترنت بیش از 250 هزار تومان و صرف چند ماه زمان است ضمن اینکه حجم قابل توجهی از هارد کامپیوتر شما را اشغال میکند. این حرکت خودجوش دانشجویی منجر به کاهش هزینه های شما دانشجویان خواهد شد و به انجمن های علمی دانشجویی نیز تخفیف ویژه داده خواهد شد.

http://cod24.ir/H/G?s=181&t=a7200e28-1ca8-4c73-a4c0-bea7e2185615


http://cod24.ir/H/G?s=181&t=a7200e28-1ca8-4c73-a4c0-bea7e2185615

http://cod24.ir/H/G?s=181&t=a7200e28-1ca8-4c73-a4c0-bea7e2185615
لینک خرید با هزینه پستی رایگان:

http://cod24.ir/H/G?s=181&t=8b340405-6faf-482d-9efb-e8d7dc14fc63

لینک خرید (فیلترشکن شما باید خاموش باشد):

http://cod24.ir/H/G?s=181&t=616e7613-479c-4763-8fad-7e54f5b085ac


لینک خرید (فیلترشکن شما باید خاموش باشد):

http://cod24.ir/H/G?s=181&t=5fddd477-4003-457b-9341-4fc21847da84


لینک خرید (فیلترشکن شما باید خاموش باشد):

http://cod24.ir/H/G?s=181&t=d0208c47-b4b7-4053-b24a-05b4147e226d


لینک خرید (فیلترشکن شما باید خاموش باشد):

http://cod24.ir/H/G?s=181&t=16f78068-bfd8-49e0-9974-1a5e5062b564

http://cod24.ir/H/G?s=181&t=16f78068-bfd8-49e0-9974-1a5e5062b564