کتاب «پاسخ های تحلیلی کنکور ارشد معماری کشتی»

*

در این کتاب ابتدا نکات کلی برای تست زدن و مدیریت زمان ارائه شده و سپس پاسخ های تحلیلی دو درس «هیدرواستاتیک» و «هیدرودینامیک» برای آزمونهای کنکور چند سال اخیر تشریح شده است و برای توضیحات تکمیلی به صفحات مشخصی از «کتاب جامع مهندسی معماری دریایی» ارجاع شده است. در انتها نیز حدود 20 مبحث اصلی و پرتکرار کنکور در دروس هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک استخراج و ارائه شده است.

*

انتظار میرود داوطلبان با مطالعه دقیق این کتاب و عمل به توصیه های آن بتوانند تستهای کنکور دو درس هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک را بالای 80 درصد بزنند.

*

این کتاب در دست انتشار بوده و تا تاریخ 20 اردیبهشت 99 توزیع خواهد شد. (انشاء الله)