خداحافظ ای فرمانده محبوب ایران

داغت تا ابد بر دل بماند سردار
*

یادداشت 53- هماورد شلنگ و شمشیر!
*
دانلود فایل یادداشت 53