فایل های تدریس

*

جزوه درس دینامیک متحرکهای دریایی – دکتر سیف

جزوه مهندسی فراساحل- دکتر تابش پور

جزوه مکانیک سیالات 2- دکتر حاجیلو

جزوه درس تکنولوژی کشتی دکتر سیف

جزوه ساختمان کشتی دکتر سیف

جزوه هیدرودینامیک دکتر سیف

پاورپوینتهای درس هیدرودینامیک پیشرفته- مونسان

پاورپوینتهای دروس دریامانی (درس مهندسی اقیانوس و درس دینامیک متحرکهای دریایی)– مونسان

پاورپوینتهای جدید درس هیدرودینامیک – مونسان

پاورپوینتهای جدید درس هیدرواستاتیک – مونسان

پاورپوینتهای جدید درس تکنولوژی کشتی- مونسان

پاورپوینتهای جدید درس طراحی با استانداردهای دریایی- مونسان

پاورپوینتهای جدید درس طراحی کشتی های ویژه (زیردریایی) – مونسان

*

جزوه دانشجویی از درس مهندسی اقیانوس (مونسان)

جزوه دانشجویی از درس دینامیک متحرکهای دریایی (مونسان)

*

درس هیدرودینامیک کشتی- دکتر قاسمی1397
فایلهای جدید pdf درس طراحی با استانداردهای دریایی
فایلهای pdf جدید درس تکنولوژی کشتی
فایلهای pdf جدید درس طراحی کشتی های ویژه (زیردریایی)
فیلم- حوضچه شناور
DEEP WATER FIELD DEVELOPMENT PLANNING
جزوه درس شناورهای تندرو دکتر سیف
تصاویر پروژه های کشتی سازی ایران
فایل های تدریس طراحی کشتی های ویژه
فایل های تدریس طراحی با کمک استاندارد

فایل های تدریس تکنولوژی کشتی
فایل های تدریس زبان تخصصی
فایل های تدریس طراحی کشتی
جزوات دانشگاه امیر کبیر
فایل های تدریس هیدرواستاتیک
فایل های تدریس هیدرودینامیک

***

تحلیل سازه ها

ترمودینامیک 2

تکنولوژی جوش

طراحی اجزای یک

طراحی کشتی

محیط زیست دریایی

مقاومت مصالح یک

مهندسی دریا 1

هیدرواستاتیک