درس مهندسی اقیانوس

درس “مهندسی اقیانوس” یک درس 3 واحدی در مقطع لیسانس رشته مهندسی معماری دریایی (کشتی سازی) است. این درس با موضوع علم تحلیل حرکات کشتی در معرض امواج دریا یا همان “دریامانی” (seakeeping) (قابلیت ماندن در دریا) است که در 25 ساعت تدریس شده و حاوی مطالب زیر می باشد: مشخصات امواج دریا (موج منظم و نامنظم)، طیف امواج، نحوه استخراج اطلاعات موج، معیارهای ایمنی حرکت کشتی در امواج دریا، آشنایی با ضرایب هیدرودینامیکی و مشتقات هیدرودینامیکی، فرکانس برخورد، نیروهای اینرسی وارد بر کشتی، اطلاعات دریامانی کشتی های سری 60، استخراج اطلاعات دریامانی از فرمولهای تجربی و نحوه انجام آزمایش رولینگ می باشد. ادامه مبحث “دریامانی” در مقطع کارشناسی ارشد در درس “دینامیک متحرکهای دریایی” قابل پیگیری است. در نهایت، علم دریامانی به شما می گوید که کشتی در معرض یک موج مشخص، قابلیت دریانوردی دارد یا خیر.

*

پاورپوینتهای دروس دریامانی (درس مهندسی اقیانوس و درس دینامیک متحرکهای دریایی)– مونسان

*

جزوه نویسی دانشجویی از درس مهندسی اقیانوس

*

 زمان هر یک از 21 مبحث درس مهندسی اقیانوس 

*

  فازهای 15 گانه پروژه درس مهندسی اقیانوس

*

فیلم 1- درس مهندسی اقیانوس

مقدمه و آشنایی با مبحث امواج و دریامانی (حرکات کشتی در امواج دریا)

اطلاعات امواج دریای خزر

*

فیلم 2- درس مهندسی اقیانوس

آشنايي با درياماني و امواج دريا

*

فیلم 3- درس مهندسی اقیانوس

مروري بر مباني مکانيک سيالات و تابع پتانسيل

*

فیلم 4- درس مهندسی اقیانوس

مروري بر مباحث کاربردي مکانيک جامدات 1

*

فیلم 5- درس مهندسی اقیانوس

مروري بر مباحث کاربردي مکانيک جامدات 2

*

فیلم 6- درس مهندسی اقیانوس

مروري بر برخي مباحث رياضي مورد نياز 1

*

فیلم 7- درس مهندسی اقیانوس

مروري بر برخي مباحث رياضي مورد نياز 2

*

فیلم 8- درس مهندسی اقیانوس

موج منظم 1

*

فیلم 9- درس مهندسی اقیانوس

موج منظم 2

*

فیلم 10- درس مهندسی اقیانوس

موج نامنظم و طيف امواج 1

*

فیلم 11- درس مهندسی اقیانوس

موج نامنظم و طيف امواج 2

*

فیلم 12- درس مهندسی اقیانوس

موج نامنظم و طيف امواج 3

*

فیلم 13- درس مهندسی اقیانوس

ضرایب هیدرودینامیک – ماتریس میرایی، ماتریس جرم افزوده و ماتریس بازگردانندگی (ضریب سختی) – معادلات کلی حرکت- فرکانس طبیعی- قوانین استاندارد BV در مورد حرکات

*

فیلم 14- درس مهندسی اقیانوس

مشتقات هیدرودینامیکی – سری تیلور- ضرایب هیدرودینامیکی

*

فیلم 15- درس مهندسی اقیانوس

روشهای محاسبه ضرایب هیدرودینامیک- نگاشت کانفورمال- فرم لوئیس- تئوری نواری- استخراج شکل کلی معادلات حرکت در امواج

*

فیلم 16- درس مهندسی اقیانوس

 فرکانس برخورد- تبدیل طیف موج از مبنای فرکانس موج به فرکانس برخورد

*

فیلم 17- درس مهندسی اقیانوس

شتابها و نیروهای اینرسی شامل مماسی و شعاعی ناشی از حرکات خطی و دورانی کشتی وارد بر تجهیزات روی کشتی

*

فیلم 18- درس مهندسی اقیانوس

استخراج خصوصیات دریامانی کشتی های سری 60

*

فیلم 19- درس مهندسی اقیانوس

استخراج خصوصیات دریامانی کشتی به روش فرموله مهندسی (رگرسیونی) برای 6 خصوصیت دریامانی

*

فیلم 20- درس مهندسی اقیانوس

معیارهای 12 گانه دریامانی برای تشخیص کیفیت رفتار دریامانی کشتی ها

*

فیلم 21- درس مهندسی اقیانوس

آزمایشات رولینگ – تئوری- خروجی های آزمایش- پریود نوسانات- شعاع ژیراسیون- ضریب میرایی

*

*