درس هیدرودینامیک کشتی

*

اين درس يک درس سه واحدي در مقطع کارشناسي رشته مهندسي کشتي سازی است که به مبحث هيدروديناميک و رانش کشتی ها می پردازد و در کنکور کارشناسي ارشد نيز مطرح است. محاسبه مقاومت حرکت، طراحی پروانه و تخمين توان مورد نياز موتور کشتی از جمله مهمترين مباحث اين درس است. فیلمهای این درس در 51 فیلم و در قالب 32 ساعت ارائه گردیده است:

*

پاورپوینتهای جدید درس هیدرودینامیک – مونسان

*

*

 جدول و زمان فیلمهای آموزشی هیدرودینامیک  

*

فیلم 1- درس هیدرودینامیک کشتی
مقدمه و آشنایی

*

فیلم 2- درس هیدرودینامیک کشتی
مروری بر فرآیند طراحی هیدرودینامیکی

*

فیلم 3- درس هیدرودینامیک کشتی
تامین نیروی هیدرودینامیکی در انواع شناورها

*

فیلم 4- درس هیدرودینامیک کشتی
مروری بر مکانیک سیالات- قسمت اول

*

فیلم 5- درس هیدرودینامیک کشتی
مروری بر مکانیک سیالات- قسمت دوم

*

فیلم 6- درس هیدرودینامیک کشتی
مروری بر مکانیک سیالات- قسمت سوم

*

فیلم 7- درس هیدرودینامیک کشتی
مروری بر مکانیک سیالات- قسمت چهارم

*

فیلم 8- درس هیدرودینامیک کشتی
تقسیم بندی اجزاء مقاومت

*

فیلم 9- درس هیدرودینامیک کشتی
ضرایب و پارمترهای هندسی بدنه

*

فیلم 10- درس هیدرودینامیک کشتی
محاسبه مقاومت اصطکاکی بدنه کشتی و اثرات زبری روی آن – قسمت اول 

*

فیلم 11- درس هیدرودینامیک کشتی
 محاسبه مقاومت اصطکاکی بدنه کشتی و اثرات زبری روی آن – قسمت دوم

*

فیلم 12- درس هیدرودینامیک کشتی
محاسبه مقاومت فشاری ویسکوز (مقاومت شکلی)- قسمت اول 

*

فیلم 13- درس هیدرودینامیک کشتی
محاسبه مقاومت فشاری ویسکوز (مقاومت شکلی)- قسمت دوم 

*

فیلم 14- درس هیدرودینامیک کشتی
مختصری از امواج دریا 

*

فیلم 15- درس هیدرودینامیک کشتی
ماهیت مقاومت موج سازی در شناورها- قسمت اول 
*

فیلم 16- درس هیدرودینامیک کشتی
 ماهیت مقاومت موج سازی در شناورها- قسمت دوم 
*

فیلم 17- درس هیدرودینامیک کشتی
ماهیت مقاومت موج سازی در شناورها- قسمت سوم 

*

فیلم 18- درس هیدرودینامیک کشتی
ماهیت مقاومت موج سازی در شناورها- قسمت چهارم

*

فیلم 19- درس هیدرودینامیک کشتی
ماهیت مقاومت موج سازی در شناورها- قسمت پنجم 

*

فیلم 20- درس هیدرودینامیک کشتی
ماهیت مقاومت موج سازی در شناورها- قسمت ششم 

*

فیلم 21- درس هیدرودینامیک کشتی
ماهیت مقاومت موج سازی در شناورها- قسمت هفتم 

*

فیلم 22- درس هیدرودینامیک کشتی
ماهیت مقاومت موج سازی در شناورها- قسمت هشتم 

*

فیلم 23- درس هیدرودینامیک کشتی
مقاومت ضمائم بدنه کشتی 

*

فیلم 24- درس هیدرودینامیک کشتی
مقاومت باد

*

فیلم 25- درس هیدرودینامیک کشتی
تخمین مقاومت ناشی از امواج دریا 

*

فیلم 26- درس هیدرودینامیک کشتی
مقاومت در آب کم عمق 

*

فیلم 27- درس هیدرودینامیک کشتی
آزمایشگاه دریایی و آزمایش مدل در حوضچه کشش 

*

فیلم 28- درس هیدرودینامیک کشتی
آزمایشگاه دریایی و آزمایش مدل در حوضچه کشش 

*

فیلم 29- درس هیدرودینامیک کشتی
آزمایشگاه دریایی و آزمایش مدل در حوضچه کشش 

*

فیلم 30- درس هیدرودینامیک کشتی
آزمایشگاه دریایی و آزمایش مدل در حوضچه کشش 

*

فیلم 31- درس هیدرودینامیک کشتی
آزمایشگاه دریایی و آزمایش مدل در حوضچه کشش 

*

فیلم 32- درس هیدرودینامیک کشتی
آزمایشگاه دریایی و آزمایش مدل در حوضچه کشش

*

فیلم 33- درس هیدرودینامیک کشتی
سری های استاندارد هیدرودینامیکی ( روش های رگرسیونی محاسبه مقاومت کشتی ها) –  قسمت اول

*

فیلم 34- درس هیدرودینامیک کشتی
سری های استاندارد هیدرودینامیکی ( روش های رگرسیونی محاسبه مقاومت کشتی ها) – قسمت دوم

*

فیلم 35- درس هیدرودینامیک کشتی
سری های استاندارد هیدرودینامیکی ( روش های رگرسیونی محاسبه مقاومت کشتی ها) – قسمت سوم
*

فیلم 36- درس هیدرودینامیک کشتی
سری های استاندارد هیدرودینامیکی ( روش های رگرسیونی محاسبه مقاومت کشتی ها) – قسمت چهارم

*

فیلم 37- درس هیدرودینامیک کشتی
سری های استاندارد هیدرودینامیکی ( روش های رگرسیونی محاسبه مقاومت کشتی ها) – قسمت پنجم

*

فیلم 38- درس هیدرودینامیک کشتی
سری های استاندارد هیدرودینامیکی ( روش های رگرسیونی محاسبه مقاومت کشتی ها) – قسمت ششم
*

فیلم 39- درس هیدرودینامیک کشتی
سری های استاندارد هیدرودینامیکی ( روش های رگرسیونی محاسبه مقاومت کشتی ها) – قسمت هفتم

*

فیلم 40- درس هیدرودینامیک کشتی
سری های استاندارد هیدرودینامیکی ( روش های رگرسیونی محاسبه مقاومت کشتی ها) – قسمت هشتم
*

فیلم 41- درس هیدرودینامیک کشتی
ضریب کاهش تراست و ضریب ویک – قسمت اول

*

فیلم 42- درس هیدرودینامیک کشتی
ضریب کاهش تراست و ضریب ویک – قسمت دوم

*

فیلم 43- درس هیدرودینامیک کشتی
ضریب کاهش تراست و ضریب ویک – قسمت سوم

*

فیلم 44- درس هیدرودینامیک کشتی
بازدهی و توان – قسمت اول

*

فیلم 45- درس هیدرودینامیک کشتی
بازدهی و توان – قسمت دوم

*

فیلم 46- درس هیدرودینامیک کشتی
طراحی هیدرودینامیکی بدنه کشتی

*

فیلم 47- درس هیدرودینامیک کشتی
طراحی هیدرودینامیکی بدنه کشتی- قسمت دوم

*

فیلم 48- درس هیدرودینامیک کشتی
طراحی هیدرودینامیکی بدنه کشتی- قسمت سوم

*

فیلم 49- درس هیدرودینامیک کشتی
طراحی هیدرودینامیکی بدنه کشتی- قسمت چهارم
*

فیلم 50- درس هیدرودینامیک کشتی
طراحی هیدرودینامیکی بدنه کشتی- قسمت پنجم

*

فیلم 51- درس هیدرودینامیک کشتی
(مبحث آخر): پروانه
*

کلیه این فیلمها بصورت رایگان بر روی همین سایت و برخی سایتهای دیگر از جمله سایت مکتبخونه، یوتیوب، آپارات و … قرار گرفته ولی باتوجه به حجم بالای این فایلها و مشکلات دانلود و ذخیره سازی آنها، شما میتوانید کل 220 ساعت فیلم آموزشی مربوط به 9 درس رشته مهندسی دریایی را بطور یکجا در قالب 17 دی وی دی از لینک زیر دریافت نمایید (برای اتصال به درگاه باید فیلترشکن شما غیرفعال باشد):

*

http://cod24.ir/H/G?s=181&t=a7200e28-1ca8-4c73-a4c0-bea7e2185615

*

یا برای دریافت این مجموعه میتوانید با شماره زیر تماس حاصل نمایید: 09390630153 (آقای محمدرسول معصوم)