پاورپوینتهای جدید درس هیدرودینامیک – مونسان

*

قبلا پاورپوینتهایی از درس هیدرودینامیک (مقطع لیسانس) بارگذاری شده بود. برای تهیه فیلمهای آموزشی، این پاورپوینتها تکمیل شدند که نسخه کامل شده آنها در ذیل موجود است. امید است مفید واقع شود.

*

http://kashti.ir/files/FOR%20TEACHING/hydrodynamics powerpoints.rar