پاورپوینتهای دروس دریامانی (مهندسی اقیانوس و دینامیک متحرکهای دریایی)- مونسان

*

کلیه اسلایدهای دروس مهندسی اقیانوس و دینامیک متحرکهای دریایی که موضوع علم دریامانی یا seakeeping هستند و قبلا فیلمهای آن ارائه شده بود در اینجا بارگذاری شده است. امید است مورد استفاده قرار گیرد.

*

http://kashti.ir/files/FOR%20TEACHING/seakeeping powerpoints.rar