پروژه های دانشجویی

طراحی مفهومی شناور کنترل از راه دور نجات غریق- سید روح اله حسینی

طراحی مفهومی زیردریای- بهزاد مکفایی
بهينه سازي پارامترهاي طراحي کشتي کاتاماران Ro-Ro- کاوه طاهرخانی
طراحی و ساخت مدل رستوران زیرآبی – حمید بازیان، محمدرضا رضایی
طراحی زیردریایی نظامی تک سرنشین میدجت – ادهم سلو، ابراهیم زارع
بررسي آزمون هاي ديناميكي زيردريايي و تدوين مجموعه دستورالعمل هاي انجام آزمون ها – محسن خرسندی اکبری
طراحی و ساخت شناور JUMPER – امیر فواد خلج، احسان قاسمی زاد
طراحی جانمایی کلی شناورهای تجاری – حمید عامری، علی منیری پور
طراحی اتوبوس دریایی – حامد حیاتی
طراحی تانکر 35000 تنی – حمید هرمزی
آشنایی با سازه های ثابت و متحرک دریایی – مرتضی نعمانی
jack up – رحیم براتی
همترازی شفت و انواع روش های آن با استفاده از قوانین موسسات رده بندی (ABS , NK) – علی اکبر رفعتی
طراحی کارخانه کشتی سازی – صادق دادگر
تستهای پذیرش کشتی FAT , HAT , SAT – اسلامی، نظری
طراحی سکان با مقطع فویل برای یک شناور تندرو – محسن رهبری
طراحی ROV لوله گذار – بهزاد مکفایی
طراحی بدنه فشار زیردریایی با استفاده از استانداردهای GL ،EN ،ABS و تهیه کد کامپیوتری آن ها به وسیله نرم افزار MATLAB – علی برومند، سامین منصوری
تحلیل نیرو های وارد بر سکوی پایه ثابت – محمد مهدی آبایی
تحليل مهندسي صنايع کشتي سازي کشور در مقايسه با کشتي سازي ترکيه – مجید ماکویی زاد
طراحی کشتی کانتینربر teu1700 – نقدی بلوچی
تحليل سازه اي ديوارها, کف وعرشه يک نوع شناور خاص (لندینگ کرافت با تناژ متوسط 1000 تني) در معرض بارهاي استاتيکي و ديناميکي – علی المحمد
BV ship structure – علی بیگی
بررسی و تحلیل مقایسه ای هیدرو استاتیکی و هیدرو دینامیکی لندینگ کرافت 50 متری در نرم افزارهای Maxsurf وAutoship – سید حامد حسینی
طراحی و ساخت مدل رستوران زیر آبی
هلیکوپتر آبنشین – وحید
محمدی
طراحی و ساخت زیردریایی بدون سرنشین کنترل از راه دور آریا با قابلیت های خاص – بهروز اسدی
طراحی زیردریایی مرطوب مسلح – سجاد اردشیری
بررسی روش های ساخت کشتی و کنترل پروژه در کارخانجات – محسن قلی
زاده
روش های کاهش غلتش شناورها – جعفر مرادپور
طراحی شناور توریستی نیمه مغروق – علی آصفی
طراحی سکان با مقطع فویل برای یک شناور تندرو – محسن رهبری
طراحی سکان شناورها – ایمان آینه دار اصفهانی
پروانه – نگهبان

بررسي تحريكات و آناليز ارتعاشات آزاد و اجباری در كشتی های تجاری – جواد اروجی
طراحی نرم افزار طراحی پروانه شناورهای نظامی و تجاری بر اساس سری استاندارد B-Wageningen – مهرداد خلیلی
نویز در پروانه کشتی ها – جوا
د اروجی
طراحی شناورهای تندرو با بدنه سرشی – نوروزی
طراحی شناور مسافربری 50 نفره – محمدشر
یف صدیق
طراحی كشتي نفتكش 25000 تنی – محمد رضا شریف مرادی/عماد طالبی جونقانی
تحليل مهندسی صنايع فرا ساحل کشور – محمدعلی آمر کارگر
آشنایی با سکوهای دریایی و نحوه تحلیل آنها با استفاده از نرم افزار SACS – جواد اروجی
اثر پارامترها و مشخصه های طراحی بر انتخاب مواد بدنه زیر دریایی – مهرداد رسولی
بررسی استانداردهای طراحی زيردريايی بدنه خشك – شهرام فر
بررسي و محاسبه توزيع وزنی- حجمی زيردريایی های نظامی – خرمعلی عابدی
تهيه دفترچه پايداري هيدرواستاتيكي و هيدروديناميكي شناور سينا با استفاده از TRIBON – محمدجسین صادقی
طراحی یدک کش 3000 HP – احسان نیک خواه
بررسی ملاحظات طراحی و انتخاب تجهيزات كشتی در استانداردهای دريایی – محمد خیری
بررسی روش های متداول در محاسبه مقاومت و توان شناورهای تج
اری – احسان کوهی
طراحی شناور لندینگ کرافت 7000تن – توحید واحدی اصل
طراحي شناور هيدروفويل 30 تنی – محمدرضا نگهداری
طراحی مفهومی شناور هیدروفویلی مهاجر – سعید حدادی
طراحی و مدل سازی کشتی حمل کالای عمومی در نرم افزار Maxsurf – بسطامی
طراحی کشتی صیادی ترالر 1000 تنی – حمید قیامتی
Fast Ship – امید فضلی
طراحی شناور لایروبی – روح اله کریم پور
Damage Stability – هادی محمدی تيله نویی
محاسبه تعادل و پایداری شناورهای صدمه دیده – مهدی زراعتگر
کانتینر بر – مهدی پیروزی
نرم افزار Rudder از بسته نرم افزاری Veristear – شقاقی
طراحی فله بر 40000 تنی – مهدی نجاری
مقایسه آرشیتکتوری ده زیردریایی نظامی – میلاد نادری