یادداشت 64- بررسی نمادهای شهری کویت

*

دو مطلب در مجله بندر و دریا – شماره 277 چاپ شده:

1- جشن آب اندازی کشتی ها؛ عامل ترویج فرهنگ دریایی

2- بررسی نمادهای شهری کویت

*

دانلود فایل