خرید کتاب جامع مهندسی معماری دریایی

این کتاب، یکی از کتابهای پرکاربرد رشته مهندسی معماری دریایی است که شش درس رشته مهندسی کشتی سازی را بطور کامل پوشش میدهد؛ شناخت کشتی، هیدرواستاتیک، هیدرودینامیک، طراحی کشتی، طراحی با استانداردهای دریایی و مهندسی اقیانوس. اغلب مطالب این کتاب برای طراحی کشتی های تجاری است و محتوای آن بگونه ای تالیف شده که جنبه کاملا کاربردی برای طراحی کشتی داشته باشد. از نقاط قوت این کتاب، استفاده گسترده از استانداردهای دریایی است که در بخش های مختلف کتاب ذکر شده اند. همچنین مثالهای متعددی در بخش های مختلف کتاب ذکر شده که به فهم بهتر مسائل و مطالب کمک میکند. نکات تستهای کنکور کارشناسی ارشد نیز در لابلای مطالب گنجانده شده بطوریکه داوطلبان کنکور از مطالعه منابع متفرقه بی نیاز باشند. برای تالیف این کتاب بیش از 3 سال وقت صرف شده و بیش از 50 جلد کتاب فارسی و لاتین مطالعه شده و نکات مفید و جدید آنها با بیانی ساده در این کتاب گنجانده شده است. مطالعه این کتاب به مهندسان، طراحان و دانشجویان رشته مهندسی معماری دریایی (کشتی سازی) توصیه میگردد.

برای تهیه این کتاب و دریافت آن بصورت پستی (بدون پرداخت هزینه پستی) میتوانید از طریق لینک زیر اقدام کنید (برای استفاده از این لینک باید فیلترشکن خود را غیرفعال کنید):

yon.ir/kashtii

یا

http://cod24.ir/H/G?s=190&t=bfee38e2-4461-43df-bc0e-42e2c131de0a

یا با تلفن زیر تماس حاصل نمایید :

09124314322

02333467316

*

توجه: در صورت بروز مشکل در سفارش یا ناموفق بودن ثبت سفارش، مبلغ کسر شده حداکثر ظرف 48 ساعت عودت داده میشود.

*

فهرست کتاب (در 810 صفحه- قطع رحلی- جلد رنگی):

قسمت اول: آشنايي با انواع شناورها و مهندسي معماري دريايي

بخش اول: آشنايي با لغات و اصطلاحات دريايي                                                      

بخش دوم: آشنايي با مفاهيم شناوري و تناژ                                                          

بخش سوم: آشنايي با انواع کشتي­هاي تجاري و نظامي                                            

بخش چهارم: آشنايي با سکوها و شناورهاي فراساحل                                               

بخش پنجم: خطوط بدنه کشتي­ها و جداول سري 60                                                

بخش ششم: آشنايي عمومي با صنعت کشتي­سازي

منابع قسمت اول              

قسمت دوم هيدرواستاتيک و پايداري

بخش 1: مفاهيم اوليه پايداري

فصل 1: عوامل موثر در تحليل پايداري شناور

فصل 2: مشخصات شناورهاي مدل

فصل 3: روشهاي انتگرال­گيري عددي

فصل 4: منحني بونژان و مساحت مقاطع عرضي

فصل 5: تعيين مركز ثقل و جابجايي آن

فصل 6: مركز بويانسي و تغييرات آن

بخش 2: پايداري عرضي شناور

فصل 1: موقعيت خط آبخور در زواياي غلتش بزرگ 

فصل 2: تغييرات مركز شناوري در زواياي غلتش و آبخورهاي مختلف

فصل 3: مفهوم نقطه متاسنتر و نحوه بدست آوردن آن

فصل 4: تغييرات شعاع متاسنتري (BM) بر حسب زواياي غلتش

فصل 5: محاسبه KM و GM براساس شعاع متاسنتري

فصل 6: منحني KM و KB در اشكال هندسي خاص بدنه

فصل 7: منحني‌هاي هيدرواستاتيك

فصل 8: ميزان بارگذاري به ازاي يك سانتي‌متر افزايش آبخور (TPC)

فصل 9: اختلاف آبخور در آب شور و شيرين (FWA)

فصل 10: ترسيم علامت خط بار شناور

فصل11: منحني GZ و كاربردهاي آن

فصل 12: تحليل حالات مختلف پايداري شناور

فصل13: محاسبه مقدار GZ با روابط آتوود، پروهسكا و بارنهارت

فصل 14: تغييرات منحني GZ

فصل 15: اصلاح سينوسي و كسينوسي منحني GZ

فصل 16: منحنيمقاطع پايداري

فصل 17: محاسبه GZ در شناورهاي بدنه ديواره‌اي  

فصل 18: محاسبه زاويه لل در شناور بدنه ديواره­اي 

فصل 19: محاسبه زاويه ليست در شناور

فصل 20: پايداري ديناميكي شناور 

 فصل 21: اثرات سطح آزاد مخازن بر پايداري  

فصل 22: اثرات اجسام آويزان و ارتفاع جرثقيل بر پايداري شناور

فصل3 2: اثرات شكل بدنه بر پايداري 

فصل 24: رابطه نسبتهاي ابعادي و پايداري شناور

فصل 25: غلتش عرضي در هنگام گردش 

فصل 26: پريود نوسانات حرکت رول و دريازدگي

فصل 27: روش‌هاي كاهش غلتش شناور 

فصل 28: انجام آزمايش كجي

بخش 3: پايداري طولي و مباحث مرتبط

فصل 1: پايداري طولي شناور

فصل 2: اثرات تغيير چگالي آب دريا بر پايداري شناور

بخش 4: هيدرواستاتيك زيردريايي

فصل 1: هيدرواستاتيک زيردريايي

بخش 5: به گل نشستن و پايداري در حالت صدمه­ديده

فصل 1: به داك بردن و به گل نشستن شناور

فصل 2: پايداري در حالت صدمه ديده

بخش 6: آب‌اندازي شناور

فصل 1: آب­اندازي شناور

 بخش 7: ممان هاي خمشي ناشي از توزيع وزن و بويانسي

فصل1: ممان­هاي خمشي ناشي از توزي وزن و بويانسي

 بخش 8: آسکوآت و اثرات متقابل

 فصل 1:  آسکوآت

فصل 2: اثرات متقابل دو شناور در حال حرکت

 ضميمه

مراجع قسمت دوم

قسمت سوم: هيدروديناميک و پيشرانش

بخش اول: مروري بر مکانيک سيالات

فصل اول: مفاهيم اوليه مکانيک سيالات

فصل دوم: لايه مرزي

فصل سوم: محاسبه ضريب مقاومت

بخش دوم: مقاومت در شناورها

فصل اول: تقسيم­بندي اجزاء مقاومت در شناورها

فصل دوم: مقاومت اصطکاکي

فصل سوم: مقاومت فشاري

فصل چهارم: مقاومت موج در شناورها

فصل پنجم: روشهاي تجربي محاسبه مقاومت و توان

فصل ششم: روش  هولتروپ در محاسبه توان و مقاومت

فصل هفتم: محاسبه مقاومت به روش هولنباخ

فصل هشتم:  مقايسه روش­هاي متداول براي تخمين مقاومت و توانشناورهايتجاري

فصل نهم: مقاومت ضمائم و ملحقات بدنه

فصل دهم: مقاومت در آبهاي کم­عمق

فصل يازدهم: مقاومت باد

فصل دوازدهم: مقاومت حرکت کشتي در امواج دريا

فصل سيزدهم: مقاومت و توان زيردريايي

بخش سوم: بازدهي و توان

فصل اول: سيستم رانش

فصل دوم: ويک

فصل سوم: ضريب کاهش تراست

فصل چهارم: محاسبه اجزاء بازدهي سيستم رانش

فصل پنجم: نسبت توان با سرعت

بخش چهارم: بررسي روش انجام آزمايش در حوضچه کشش

فصل اول: آشنايي با آزمايشگاه دريايي

فصل دوم: تاريخچه انجام آزمايش مقاومت شناور

فصل سوم: ابعاد و اندازه­هاي مدل و حوضچه آزمايش

فصل چهارم: تجهيزات مورد نياز در حوضچه كشش

فصل پنجم: ساخت مدل و جنس آن

فصل ششم:  قوانين تشابه

فصل هفتم: تعميم نتايج آزمايش مدل به شناور اصلي

بخش پنجم: طراحي خطوط بدنه کشتي

فصل اول: مفاهيم اوليه

فصل دوم: ملاحظات تعيين شکل سينه کشتي

فصل سوم: حبابي سينه

فصل چهارم: ملاحظات تعيين شکل پاشنه کشتي

فصل پنجم: تعيين ضرايب بدنه کشتي

فصل ششم: تعيين مرکز بويانسي طولي(LCB)

بخش ششم: پروانه و سيستم رانش

فصل اول: تاريخچه تکامل پروانه

فصل دوم: انواع سيستم­هاي رانش در شناورها

فصل سوم: انواع سيستم­هاي رانش پروانه­اي

فصل چهارم: مقايسه انواع سيستم­هاي رانش

فصل پنجم: هندسه پروانه­هاي دريايي

فصل ششم: تئوري­هاي طراحي پروانه

فصل هفتم: طراحي با استفاده از سري­هاي استاندارد

فصل هشتم: روش در طراحي پروانه

فصل نهم: انواع شرايط کاري در پروانه­ها و آزمايش بولارد

فصل دهم: قوانين مؤسسات رده­بندي دريايي در طراحي پروانه

فصل يازدهم: ساير روش­هاي افزايش بازدهي پروانه

فصل دوازدهم: پديده کاويتاسيون

بخش هفتم: طراحي سکان

فصل اول: آشنايي با سکان

فصل دوم: تعيين مساحت و ابعاد سکان

فصل سوم: طراحي مقطع فويل سکان

فصل چهارم:طراحي سکان در استاندارد BV

ضميمه1

ضميمه2

مراجع قسمت سوم

قسمت چهارم: حرکات کشتي در امواج دريا (درياماني)

بخش اول: آشنايي با پديده موج و امواج منظم

بخش دوم: امواج نامنظم و طيف امواج

بخش سوم: ديناميک و معادلات حرکت

فصل اول: پارامترها و دستگاههاي مختصات

فصل دوم: معادلات حرکت و ساده­سازي­هاي متداول

فصل سوم: نيروها و گشتاورها و ضرايب هيدروديناميکي

فصل چهارم: شبيه­سازي ديناميکي، بررسي پايداري، کنترل مدار باز و مدار بسته

بخش چهارم: ارزيابي عملکرد کشتي در امواج دريا

فصل اول: فرکانس برخورد

فصل دوم: ارزيابي عملکرد کشتي در مسير دريايي

بخش پنجم: تحليل حرکات مستقل هيو، پيچ و رول

فصل اول: آشنايي با مباني تحليل

فصل دوم: حرکت هيو

فصل سوم: حرکت دوراني شتابدار

فصل چهارم: حرکت پيچ

فصل پنجم: حرکت رول

فصل ششم: مناطق سرعتي کشتي

مراجع قسمت چهارم

قسمت پنجم: معماري و جانمايي کشتي

بخش اول: فرايند طراحي کشتي

بخش دوم:تعيين ابعاد اصلي کشتي

فصل اول: ملاحظات تعيين ابعاد اصلي شناور

فصل دوم: تعيين طول کشتي

فصل سوم: تعيين عمق، آبخور و فري­برد

فصل چهارم: تعيين عرض کشتي

فصل پنجم: تعيين مؤلفه­هاي پايداري

بخش سوم:حجم­بندي مخازن کشتي

فصل اول: آشنايي با انواع مخازن کشتي

 فصل دوم: حجم­بندي مخازن تعادل (بالاست)

فصل سوم: حجم­بندي مخزن سوخت

فصل چهارم: حجم­بندي مخزن آب شيرين، خن و فاضلاب

بخش چهارم:معماري و جانمايي در کشتي­ها

فصل اول: اصول جانمايي در کشتي­ها

فصل دوم: تعيين تعداد خدمه کشتي­ها

فصل سوم: تعيين تعداد عرشه ها

فصل چهارم: جانمايي فضاي داخلي کشتي

فصل پنجم: ملاحظات معماري روبناسازي و پل فرماندهي طبق استاندارد ABS

بخش پنجم:کار با استانداردهاي دريايي

فصل اول: انتخاب تجهيزات در استاندارد BV

فصل دوم:محاسبه حرکات و شتاب­هاي کشتي طبق استاندارد BV

بخش ششم:تخمين وزن و مرکز ثقل کشتي

فصل اول: تقسيم­بندي اقلام وزني کشتي

فصل دوم: تخمين ارتفاع مرکز ثقل و درصد اقلام وزني

فصل سوم: تخمين وزن فولاد

فصل چهارم: وزن تجهيزات و امکانات (E&O)

فصل پنجم: وزن سيستم رانش

بخش هفتم:آزمايشات دريايي

مراجع قسمت پنجم

قسمت ششم: طراحي شناورهاي تندرو سرشي

بخش اول: مقدمه؛ ماهيت سرش و مزاياي آن

بخش دوم: آشنايي با تعاريف و هندسه شناورهاي سرشي

بخش سوم: ناپايداري ديناميکي طولي تناوبي

ضميمه: طراحي هيدروديناميکي بدنه شناورهاي سرشي – سويسکي

مراجع قسمت ششم